00982144063855

تفاوت بین اقامت دائم و شهروندی ترکیه
24 فروردین

تفاوت بین اقامت دائم و شهروندی ترکیه

“ اقامت دائم یعنی داشتن ویزای دائم و اجازه زندگی دائم به عنوان یک تبعه خارجی در خاک ترکیه و عدم نیاز به تمدید ویزا، یعنی چنان چه شخصی در ترکیه به صورت قانونی خانه ای اجاره کند و یا ملکی بخرد می تواند برای ویزای یک ساله قابل تمدید به اقامت دائم اقدام کند، (البته در خرید های کمتر از ۲۵۰۰۰۰ دلار پس از حداقل ۵ سال و حداقل ۴/۵ زندگی در ترکیه می تواند برای اقامت دائم اقدام نماید و با خرید ملک حداقل به ارزش ۲۵۰۰۰۰ دلار هم و سرمایه گذاری به ارزش ۵۰۰۰۰۰ دلار بلافاصله شهروندی و پاسپورت ترکیه را دریافت می کند) وقتی به شما اجازه اقامت داده می شود، یعنی می توانید در کشور ترکیه زندگی کنید. اموال منقول و غیر منقول را خرید و فروش کنید، شرکت ثبت کنید و پس از گذشت ۶ ماه از اقامت توریستی در شرکتی بصورت رسمی استخدام شوید گواهینامه رانندگی ترک دریافت کنید و حساب بانکی افتتاح کنید. در سه صورت می توان برای تابعیت ترکیه درخواست داد: ۱) ازدواج واقعی با شهروند ترکیه ۲) داشتن اجازه کار قانونی، ویزای کار و بیمه کاری به مدت ۵ سال ۳) خرید ملک ”

توجه داشته باشید که اقامت دائم با تابعیت (امتیاز شهروندی/ وطن داشی) متفاوت است، سودجویان از ناآگاهی مردم در خصوص تفاوت این دو کلمه همیشه سوء استفاده می کنند که در حالت کلی تفاوت آنچنانی هم ندارد.

وقتی شما اقامت موقت و یا دائم ترکیه را دارید، میتوانید:
👌در کشور ترکیه زندگی کنید.
👌اموال منقول و غیر منقول را بخرید و فروش کنید،
👌شرکت ثبت کنید و فعالیت تجاری کنید
👌در شرکت، کارخانه، هتل و... بصورت استخدام شوید
👌گواهینامه رانندگی ترک دریافت کنید
👌حساب بانکی افتتاح کنید.
👌فرزندان خود را در مدرسه بصورت رایگان ثبت نام کنید.

اقامت دائم یعنی داشتن ویزای دائم و اجازه زندگی دائم به عنوان یک تبعه خارجی در خاک ترکیه و عدم نیاز به تمدید ویزا، یعنی چنان چه شخصی در ترکیه به صورت قانونی خانه ای اجاره کند می تواند اقامت یک ساله ترکیه و یا ملکی بخرد یا اقدام به ثبت شرکت نماید می تواند برای ویزای یک ساله قابل تمدید اقدام کند، (در خرید ملک به ارزش کمتر از ۲۵۰۰۰۰ دلار پس از ۵ سال و حداقل ۴/۵ زندگی در ترکیه می تواند برای اقامت دائم اقدام نماید)
با داشتن ویزای توریستی (اقامت توریستی) فرد در حالت عادی اجازه کار نخواهد داشت مگر اینکه اقدام به ثبت شرکت کرده یا در شرکتی به صورت رسمی مشغول به کار شود.

✋ اگر در سال بیش از ۱۸۰ روز خارج از خاک ترکیه باشد، خود به خود اقامت یک ساله اش باطل می شود.
👌اگر شخصی حداقل ۵ سال متمادی به صورت قانونی و با داشتن ویزا (اقامت) در ترکیه زندگی کرده باشد، می تواند برای گرفتن اقامت دائم اقدام کند، که اقامت دائم یعنی داشتن ویزای دائم و با وطن داشی و امتیاز شهروندی متفاوت است، اقامت دائم یعنی شخص به عنوان یک تبعه خارجی اجازه زندگی دائم در خاک ترکیه را دارد و شهروند و تبعه ترکیه محسوب نمی شود و تنها اخذ پاسپورت ترکیه شامل حال این فرد نمی شود. ولی اگر طی این پنج سال بصورت رسمی در ترکیه کار کرده باشد می تواند شهروندی ترکیه را دریافت کند.

*مطابق بند ب ماده ۳۱ قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، در صورت داشتن ملک غیر منقول شما میتوانید نسبت به درخواست اقامت کوتاه مدت و دائم اقدام کنید. توجه داشته باشید که خرید ملک غیرمنقول کمتر از ۲۵۰۰۰۰ دلار (خانه، مغازه، زمین….) برای اخذ اقامت کوتاه مدت و دائم موثر است و خرید ملک بیش از ۲۵۰۰۰۰ دلار برای اخذ تابعیت (شهروندی) موثر است.

بنابراین اقامت دائم در حالت کلی از دو طریق اتفاق می افتاد:
۱) خرید ملک کمتر ۲۵۰۰۰۰ دلار
۲) ثبت شرکت و خرید کسب و کار کمتر از ۵۰۰۰۰۰ دلار

*زمانی که شما درخواست تابعیت ترکیه را کرده باشید و مورد پذیرش قرار گیرد، شما به عنوان شهروند ترکیه شناخته می شوید و از حقوق شهروندان ترکیه بهره مند خواهید بود و پاسپورت ترکیه به شما تعلق می گیرد، که تنها در سه صورت می توان برای تابعیت ترکیه درخواست داد:

۱) ازدواج واقعی با شهروند ترکیه (پس از ۳ سال زندگی مشترک می توان درخواست تابعیت داد)
☝️مطابق ماده ۱۶ قانون تابعیت ترکیه:
ازدواج با یک تبعه ترک، به صورت مستقیم باعث اخذ تابعیت ترکیه نمی شود. ولی اشخاصی که به واسطه ازدواج با یک تبعه ترکیه سه سال مداوم مزدوج بوده و زندگی کرده باشند، می توانند برای اخذ تابعیت ترکیه درخواست دهند. شرایط مورد نیاز برای اشخاصی که بعد از ۳ سال درخواست می دهند؛
👈زندگی در خانواده مشترک
👈عدم انجام فعالیتی مغایر با زندگی مشترک
👈عدم وجود حالتی مخالف امنیت ملی و نظم عمومی

۲) داشتن اجازه کار قانونی، ویزای کار و بیمه کاری به مدت ۵ سال، بدون وقفه و توسط کارفرما در ترکیه
۳) خرید ملک حداقل به ارزش ۲۵۰۰۰۰ دلار یا سرمایه گذاری به ارزش ۵۰۰۰۰۰ دلار


برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس حاصل نمایید:
+982144063855
+989124679421
+905380116000
+905370300377
@eminleaders
منبع: سایت گروه مشاورین امین_لیدرز:
http://eminleaders.com/Blog/Details/36