00982144063855

شرح کامل تور

***تورهای آنتالیا از چند طریق زیر اجرا می شود:
- پرواز مستقیم به فرودگاههای قاضی پاشای آلانیا، سلیمان دمیرل اسپارتا و دنیزلی و سپس با ترنسفر تا هتل رزرو شده
- پرواز مستقیم سان اکسپرس از تهران و با یک توفقف کوتاه در آدانا و سپس فرود در فرودگاه اصلی آنتالیا
- پرواز غیر مستقیم از فرودگاه استانبول به فرودگاه اصلی آنتالیا
***

هتل های آنتالیا به دو نوع هتل های ریزورت و هتل های مرکزی تقسیم می شوند. هتل های ریزورت خارج از شهر آنتالیا بوده و در نزدیکی شهر کمر، کندو، سیده، بلک و آلانیا واقع شده اند.